Σύγχρονες εγκαταστάσεις

Αλεστικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα άλεσης 100 τόνων ημερησίως. Σύγχρονη γραμμή παραγωγής για άριστη παρασκευή προιόντων. Παρακολούθηση της διαδικασίας άλεσης σε κάθε φάση της. Παντρεύουμε το μεράκι και την γνώση μας με τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία. Δουλεύουμε την πρώτη ύλη της ελληνικής γης με αγάπη και σεβασμό.

Σύγχρονες κυλινδρομηχανές άλεσης

Αυτοματοποιημένο συσκευαστήριο

Αίθουσα ελέγχου