Ιστορική Αναδρομή

Με σεβασμό στην παράδοση

1850

Η ιστορία της ΜΥΛΟΙ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ξεκινάει το 1850 από έναν μικρό πετρόμυλο στην Ελασσόνα.

1880

Ο πετρόμυλος μετατρέπεται σε κυλινδρόμυλο με δυναμικότητα 300 κιλών την ώρα.

1890-2000

Ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση όλων των παραγωγικών διαδικασιών με την κατασκευή της νέας παραγωγικής μονάδας αλεύρων από μαλακό σίτο δυναμικότητα

2000

Το εργοστάσιο εκσυγχρονίζεται με την εγκατάσταση αλεστικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας για άλεση σκληρού και μαλακού σίτου αντίστοιχα.

2005

Στους καταναλωτές λιανικής απευθύνεται με τα προϊόντα ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

2019

Η εταιρεία μεγαλώνει και αναπτύσσεται στην Βόρεια Ελλάδα.